Koninklijke Bibliotheek en SeniorWeb tekenen overeenkomst

Bibliotheken en Leercentra maken senioren digitaal vaardiger

27 mei 2016 - Alle senioren in Nederland digitaal vaardig. Dat is het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek. De overeenkomst (pdf) is vanochtend getekend in Den Haag door Lily Knibbeler, directeur KB en Daniel de Levita van SeniorWeb. De instellingen hebben afgesproken dat zij zich zullen inspannen om SeniorWeb Leercentra en de lokale bibliotheken met elkaar te verbinden.

KB-directeur Lily Knibbeler en SeniorWeb-directeur Daniel de Levita

KB-directeur Lily Knibbeler en SeniorWeb-directeur Daniel de Levita (foto Casper Cammeraat, Beeldstudio)

Digitaal vaardige ouderen

Voor de maatschappelijke participatie van burgers zijn digitale vaardigheden onontbeerlijk. Voornamelijk oudere burgers hebben die dikwijls nog niet voldoende en zoeken mogelijkheden om die te vergroten. Bibliotheken bieden vaak cursussen of spreekuren aan waar klanten – lid of niet – digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. En wat betreft digivaardigheden van senioren heeft initiatiefnemer SeniorWeb zeer specifieke expertise. Samenwerking tussen leercentra en lokale bibliotheken zal ouderen dan ook veel voordelen bieden.

Actieplan

De Koninklijke Bibliotheek en SeniorWeb hebben nu een gezamenlijk actieplan ontwikkeld om bibliotheken en SeniorWeb Leercentra te wijzen op de mogelijkheden om samen te werken. Dat de combinatie resultaten oplevert, is al bewezen. Zestig van de 410 Leercentra trekken, door de inzet van vrijwilligers, al naar volle tevredenheid samen op met de lokale bibliotheek.

De overeenkomst tussen SeniorWeb en Koninklijke Bibliotheek is vooralsnog aangegaan tot en met 1 mei 2017.