Koninklijke Bibliotheek start marktconsultatie rondom Datawarehouse

11 februari 2016 - Eind 2015 berichtten wij over de voorgenomen aanbesteding van het Datawarehouse (DWH). Inmiddels is er een intern projectteam gestart om de aanbesteding gedegen voor te bereiden. De requirements worden intern maar ook extern geïnventariseerd. Onze informatiemanager heeft gesproken met een aantal POI’s en zal de komende periode meer stakeholders spreken om goed zicht te krijgen op wat er rondom het DWH speelt in de sector.

Parallel aan deze informatieronde, en ter voorbereiding op de daadwerkelijke aanbesteding, hebben wij een marktconsultatie opgestart. Een marktconsultatie is een georganiseerde informatie-uitwisseling met marktpartijen, wederzijds vrijblijvend en zonder verplichtingen, over een voorgenomen aanbesteding. Meer informatie over marktconsultatie

In het geval van het DWH wordt de marktconsultatie ingezet om de markt te vragen hoe de wensen die wij hebben rondom gegevensverzameling, –opslag en –duiding kunnen worden ingevuld. Daarnaast willen we een goed beeld krijgen van mogelijke oplossingen die beschikbaar zijn in de markt. De consultatie is vandaag (11 februari) gepubliceerd op Tenderned.

Deze tussenstap kost een aantal weken. Het zal ons naar verwachting helpen om de aanbesteding zorgvuldig te formuleren en daarmee het aanbestedingstraject vlot en succesvol te laten verlopen.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen met onze accountmanagers (Naomi Deegenaars en Bertil Voogd).