Monitor Digitale Basisvaardigheden meet effect van bibliotheekdiensten

17 februari 2016 - Om te meten wat het effect is van het educatieaanbod van bibliotheken op het gebied van digitale basisvaardigheden, is er nu de Monitor Digitale Basisvaardigheden. Die meet niet alleen het effect van het bekende programma Klik & Tik, maar ook van andere leerprogramma’s op het gebied van digitale vaardigheden. Met de lancering van deze monitor komt de Klik & Tik-monitor binnenkort te vervallen.

Nut van de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Als bibliotheek wilt u natuurlijk zelf weten hoe u het doet in vergelijking met collega-bibliotheken met dezelfde soort diensten. Misschien kunt u leren van de aanpak van uw collega’s. Maar ook in gesprekken met samenwerkingspartners als de gemeente staat u heel wat steviger als u kunt laten zien wat uw diensten opleveren voor de eindgebruiker.

Die informatie biedt de Monitor Digitale Basisvaardigheden.

Meer informatie over de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Bibliotheken die gebruik maken van de Monitor Digitale Basisvaardigheden ontvangen tweemaal per jaar een rapportage met de resultaten van de eigen bibliotheek en de gemiddelde resultaten op landelijk niveau.

Aanmelden voor de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Voor meer informatie en aanmelden voor de Monitor Digitale Basisvaardigheden kunt u terecht op de webpagina van de monitor of contact opnemen met Sander Smit van NextValue Research of Maaike Toonen van de Koninklijk Bibliotheek.

De Monitor Digitale Basisvaardigheden is onderdeel van de landelijke lijn de Bibliotheek en basisvaardigheden.

Documenten