Onderzoek naar landelijk bibliotheeksysteem uit de startblokken

20 juli 2016 - Het onderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem komt op stoom. Dit kunnen we concluderen nu de stuurgroep en de projectgroep bekend zijn en ook de eerste landelijke informatiesessie achter de rug is.

Interviews met stakeholders

In een eerder bericht maakten wij al bekend dat het onderzoek uitgevoerd wordt door M&I/Partners. Marnix van Welie en Karin Zwiggelaar van M&I/Partners nemen de uitvoering ter hand. In de afgelopen maand hebben zij het veld verkend door middel van een groot aantal interviews met partijen als lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen, het ministerie van OC&W, de CDR en NBD|Biblion.

Stuurgroep en projectgroep

Voor de opdracht is breed draagvlak nodig in de bibliotheeksector. Daarom vormen de stuurgroep en de projectgroep een goede afspiegeling van het veld.

In de stuurgroep hebben zitting:

 • Theo Kemperman (Rotterdam)
 • Theo Peeters (Theek5)
 • Karin Meijerman (Smallingerland)
 • Jacqueline Roelofs (Biblionet Groningen)
 • Peter van Eijk (Bisc/SPN)
 • Anne Rube (ProBiblio)
 • Jos Debeij (KB)
 • Menno Rasch (KB) en
 • Marc van den Berg (KB). Hij is ook voorzitter van de stuurgoep.

De projectgroep bestaat uit:

 • Theo Schilthuizen (Schiedam)
 • Guido de Gans (Rivierenland)
 • Yvo Nelemans (CDR)
 • Clinton Feurich (Haarlemmermeer)
 • Perry de Wit (Rijnbrink)
 • Herman Klaassen (ProBiblio)
 • Laurens Goudriaan (ProBiblio)
 • Ineke Goedhart (SPN)
 • Deem Stam (Rotterdam)
 • Sia van Keijsteren (Bisc)
 • Bertus Douwes (Friesland) en
 • Leendert den Heijer (Drenthe).

Namens de KB zijn Frank Bergsma, Karin Lodder, Dennis Eijsten, Johan Stapel en Mark Deckers betrokken. Het uitvoerende werk van de projectgroep wordt ondersteund door M&I/Partners. De projectgroep zal meedenken bij het ontwikkelen en overwegen van mogelijke scenario’s.

Informatiesessies

Op 11 juli vond ook de eerste informatiesessie plaats over het onderzoek. Deze ging vooral over de opzet van het onderzoek en een eerste verkenning van een toekomstig systeem. Ondanks de late aankondiging en de start van de vakantieperiode konden toch al ruim 20 bibliotheekcollega’s deelnemen. De komende periode zal de KB nog enkele keren een dergelijke sessie organiseren. Tijdens de informatiesessies zullen we melden wat de voortgang is in het onderzoek en kan ook gevraagd worden om op specifieke onderdelen nog mee te denken. De eerstvolgende informatiesessie zal worden gehouden op vrijdagochtend 23 september. Hiervoor ontvangen bibliotheekdirecties een uitnodiging die ook voor relevante collega’s is bedoeld. Wie al een informatiesessie heeft bijgewoond, krijgt automatisch een vervolguitnodiging.

Leveranciers

Leveranciers van bibliotheeksystemen zullen worden geïnformeerd tijdens de eerstvolgende gesprekstafel voor leveranciers.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Mark Deckers ( )

Het huidige ILS-landschap