Open consultatie Gezamenlijke (innovatie)agenda

13 april 2016 - De Koninklijke Bibliotheek roept bibliotheken, POI’s en lokale en provinciale overheden op te reageren op de consultatieversie van de Gezamenlijke (innovatie)agenda. Met de agenda wordt de vernieuwingskracht van de bibliotheeksector versterkt om zo duurzame maatschappelijke waarde te kunnen (blijven) bieden. Focus, prioriteiten, innovatie en een juiste rolverdeling binnen het bibliotheeknetwerk zijn hierbij kernbegrippen.

De consultatieversie is tot stand gekomen op basis van de input van overheden en bibliotheekorganisaties op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. In vier regionale bijeenkomsten, waar meer dan 150 deelnemers van openbare bibliotheken, POI’s, gemeenten en provincies aan deelnamen, zijn ideeën en voorstellen opgehaald. Daarnaast zijn er documenten bestudeerd (jaarplannen, visiedocumenten) en interviews gehouden.

Na de consultatie een validatiebijeenkomst

Na deze open consultatie vindt een validatiebijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van betrokken partijen. Tot slot wordt de agenda aangeboden aan het Bestuurlijk overleg (OCW, IPO, VNG, VOB en KB) voor vaststelling.

Reageren

De Koninklijke Bibliotheek vraagt via deze consultatie een reactie van alle betrokkenen. U kunt uw aanvullingen en opmerkingen uiterlijk vrijdag 22 april mailen aan J. Mulder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Debeij, hoofd Afdeling Bibliotheekstelsel.