Passend Lezen via de openbare bibliotheek live met 40 bibliotheken

16 juni 2016 - De dienst Passend Lezen is live gegaan voor de eerste 40 bibliotheken. Passende leesvormen, zoals gesproken boeken, zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen. De boeken worden via streaming aangeboden aan leden van de bibliotheek met een Verklaring Leesbeperking.

De dienst is het resultaat van een project dat in 2014 is gestart om de collectie gesproken boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) landelijk toegankelijk te maken via openbare bibliotheken. Rechtstreeks aanmelden bij BPL blijft mogelijk voor het lenen van bijvoorbeeld Daisy-roms, abonnementen op kranten en tijdschriften, braille en andere speciale diensten.

De dienst is voor leden (met een leesbeperking) van openbare bibliotheken toegankelijk op https://www.passendlezen.bibliotheek.nl/. Om de boeken te kunnen lezen moet de gebruiker lid zijn van een openbare bibliotheek, een account aanmaken op de site en goedgekeurd worden (na controle van de Verklaring Leesbeperking) door BPL.

Starten met 40 bibliotheken

In deze fase doen 40 bibliotheken de eerste ervaringen op. Zij maken de dienst bekend bij hun leden en geven feedback aan BPL over de dienst. Zij hebben hiervoor van de KB een startsubsidie gekregen. Naar verwachting kunnen in het najaar van 2016 ook andere bibliotheken aansluiten en, onder voorbehoud van budget, een startsubsidie aanvragen voor de introductie van deze dienst. Een bericht daarover wordt t.z.t op de site van de KB gepubliceerd.

Passend Lezen heeft, met de Bibliotheek als afzender, campagnematerialen ontwikkeld die bibliotheken kunnen inzetten om de nieuwe dienstverlening bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Deze materialen variƫren van een audioposter die mensen boekfragmenten laat beluisteren, tot een folder en YouTube filmpje:

Daarnaast is de website bibliotheek.nl/passendlezen op een toegankelijke manier ingericht en van content voorzien. Ten slotte is er begin maart een instructiebijeenkomst voor bibliotheekmedewerkers geweest, met het doel hen kennis te laten maken met de dienstverlening, website en campagnematerialen.

Verschil tussen Bibliotheekservice Passend Lezen en de dienst Passend Lezen

De Dienst Passend Lezen maakt gebruik van de landelijke infrastructuur van de KB en is ontwikkeld voor klanten van openbare bibliotheken die een leesbeperking hebben. Met het lidmaatschap van de openbare bibliotheek hebben deze gebruikers toegang tot de ruim 45.000 gesproken boeken. Deze boeken kunnen online via streaming beluisterd worden.

Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) biedt een bredere dienstverlening voor gebruikers die een leesbeperking hebben. Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet de gebruiker zijn ingeschreven bij BPL (www.passendlezen.nl). Binnen het lidmaatschap van BPL heeft de gebruiker o.a. toegang tot boeken, kranten en tijdschriften die in verschillende leesvormen (braille, gesproken boek op daisy cd, gesproken boek streaming, jumboletter, etc.) beschikbaar zijn; ook is er een app waarmee de gesproken boeken, kranten en tijdschriften beluisterd kunnen worden.

Meer informatie

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij KB terecht bij Sander van Kempen (opdrachtgever passend lezen) of Marja Geevers, adviseur Aangepast Lezen bij de KB. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Paula Braun (Teamleider B&P) bij BPL.