Proefcertificering RFID wordt niet doorgezet

20 december 2016 - Om ervoor te zorgen dat RFID-chips op de juiste manier worden geprogrammeerd, is in 2013 een project gestart met proefcertificering van leveranciers. Nu, drie jaar later, heeft een klankbordcommissie van bibliotheken de aanbeveling gedaan om het proeftraject niet om te zetten in een definitieve certificering.

De achtergronden

Bibliotheken werken al jarenlang met RFID. In 2004 startte de NBD met het toevoegen van een RFID-label aan boeken. Enkele jaren later waren een aantal bibliotheken en provincies al begonnen. Naast boeken zijn ook steeds vaker bibliotheekpassen voorzien van RFID. Het beschrijven en programmeren van die chips is gebonden aan een door de branche zelf vastgestelde standaard.

Een paar jaar geleden werd geconstateerd dat er nog relatief veel fouten werden gemaakt bij het beschrijven van deze chips. Het ging dan bijvoorbeeld om het gebruiken van de verkeerde bibliotheekcode of het achterwege laten van deze code en het verkeerd gebruik van de alarmfunctie op RFID-chips. Om die reden startte het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) in 2013 een proefcertificering van leveranciers. Leveranciers konden hiermee aantonen dat de door hen toegepaste werkwijzen te allen tijde in lijn zouden zijn met de vastgestelde RFID-datamodel.

Eind 2014 werden de eerste partijen hiervoor gecertificeerd en deze certificering zou in de komende periode aflopen. In een evaluatie met een klankbordgroep van de bibliotheken is bezien wat de huidige stand van zaken is rondom het toepassen van het RFID-datamodel. De conclusie van dit overleg luidde:

'Sinds 2014 heeft de branche meer ervaring opgedaan met RFID en heeft de sector een grotere mate van professionalisering bereikt. Bibliotheken hebben zichzelf verplicht tot gebruik van de standaard. Veruit het merendeel van de bibliotheken en leveranciers heeft voldoende volwassenheid op dit thema. Vanuit de klankbordgroep is het voorstel dus om de proefcertificering niet door te zetten naar verplichte certificering. We laten het leveranciers wel vrij om zich te laten certificeren. Door jaarlijks overleg tussen werkgroep en leveranciers staan we een organisch groeimodel voor.'

Deze uitkomst is met leveranciers besproken en zij onderschreven de conclusie. Er is meer volwassenheid in de branche en daar waar afgeweken werd van de standaard was dit vaak de wens van de bibliotheek. Dat is ook de reden om de komende jaren het overleg hierover gaande te houden. Tot op heden kwamen dergelijke afwijkingen aan het licht als er bijvoorbeeld een fusie van twee stichtingen plaatsvond en RFID-labels dan niet op gelijke wijze geprogrammeerd waren. Om die reden is het goed om van tijd tot tijd toch weer eens het beschrijven van uw RFID-chips tegen het licht te houden.

De KB verwijst hiervoor naar een gecertificeerde testtool waarmee u kunt zien of uw labels voldoen aan de door bibliotheken zelf vastgestelde richtlijn. We bevelen u van harte aan om deze tool te gebruiken en bij eigen invulling van de RFID-chips goed te kijken of u voldoet aan het RFID-datamodel.

Meer informatie

Meer informatie over RFID vindt u in het complete RFID-dossier op onze site.
Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Mark Deckers.