Promotieonderzoek benadrukt belang goede schoolbibliotheek

19 december 2016 - Op 15 december promoveerde Ellen Kleijnen met haar proefschrift getiteld Route to reading: Promoting reading through a school library: effects for non-Western migrant students. In haar proefschrift doet Ellen verslag van een longitudinale studie naar de effecten van een schoolbibliotheek op het leesgedrag van niet-westerse migrantenleerlingen: op vrijetijdslezen, de houding ten aanzien van lezen en de taal- en leesvaardigheid.