Reactie KB op ontwikkelingen rondom het leenrecht voor e-books

4 juli 2016 - De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, heeft kennisgenomen van de conclusie van de advocaat-generaal Szpunar in de zaak van de VOB/Stichting Leenrecht, die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie voorligt. Volgens advocaat-generaal Szpunar is het uitlenen van een e-book vergelijkbaar met het uitlenen van een traditioneel boek. Dat zou betekenen dat de bestaande EU-regelgeving met betrekking tot het leenrecht van toepassing is.

Gevolgen e-bookaanbod

Het uiteindelijke vonnis van het Europese Hof wordt naar verwachting eind dit jaar gepubliceerd. Dit vonnis zal, hoe het ook uitvalt, gevolgen hebben voor het e-book-aanbod van de bibliotheken. Wij werken de komende tijd verschillende scenario’s uit om deze gevolgen in kaart te brengen.

Standpunt

De KB gelooft in het principe dat het bibliotheeknetwerk de gezamenlijke digitale collectie naar eigen inzicht kan samenstellen, om voor alle Nederlanders de toegang tot een pluriform digitaal aanbod te realiseren. Daarnaast vindt de KB voor de uitleen van e-books een passende vergoeding voor de auteurs erg belangrijk. Wij zullen dit standpunt meenemen in de uitwerking van de scenario’s.