Regiobijeenkomsten gezamenlijke strategische OB-agenda

19 januari 2016 - Zoals we hebben bericht in december, is de KB gestart met de voorbereiding van de meerjarige strategische (innovatie)agenda voor het openbare-bibliotheekstelsel. Om hier input voor te krijgen vanuit de branche heeft de KB vier regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor:

  • openbare bibliotheken;
  • provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s);
  • gemeenten (ambtelijk/bestuurlijk);
  • provincies (ambtelijk/bestuurlijk).

Het doel van de bijeenkomsten is om samen met de branche (en stakeholders) te bepalen welke inhoudelijke thema’s, ambities en prioriteiten het openbare-bibliotheeknetwerk zou moeten hebben. De bestuurlijke accordering vindt later plaats, als er een concept is van de landelijke strategische (innovatie)agenda. Deze zal voldoende ruimte laten voor een lokale invulling.

Kunt u er niet bij zijn? U kunt ook schriftelijk input leveren via Janine Mulder ( ). U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke prioriteiten u graag terugziet in de (innovatie)agenda of u kunt bijvoorbeeld uw beleidsplan met uw ambities en prioriteiten opsturen.

Aanmelding

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende momenten en locaties:

  • Vrijdag 29 januari van 10.00 tot 12.30 in Zwolle op het Provinciehuis in Overijssel.
  • Maandag 1 februari van 13.30 tot 16.00 in ’s-Hertogenbosch op het Provinciehuis in Noord-Brabant.
  • Maandag 8 februari van 14.00 tot 16.30 in de bibliotheek in Rotterdam. Voorafgaand aan deze bijeenkomst (van 13.00 tot 14.00) wordt een lezing verzorgd door Yousri Mandour (partner bij ICSB Marketing en Strategie) over het businessmodel voor innovatie. Deze lezing wordt aangeboden door ProBiblio.
  • Woensdag 17 februari van 10.00 tot 12.30 in Utrecht (exacte locatie nog niet bekend).

U bent van harte welkom om alleen of met meerdere personen per organisatie aan de bijeenkomsten deel te nemen. Aanmelden kan via Janine Mulder ( ). Nadat u bent aangemeld ontvangt u informatie over het programma.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Grietje Smit, Adviseur innovatieagenda,