Start onderzoek naar collectief bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken

6 juni 2016 - De Koninklijke Bibliotheek (KB), de nationale bibliotheek, heeft adviesbureau M&I/Partners geselecteerd voor een belangrijke onderzoeksopdracht. M&I/Partners zal de KB ondersteunen bij het onderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken. Het adviesbureau kwam als beste uit een selectieprocedure waaraan verschillende bureaus deelnamen. Doel van dit onderzoek is om voor de landelijke digitale openbare bibliotheek en de openbare bibliotheken te komen tot versnelde innovatie, ketenverbetering en efficiency. Doordat de openbare bibliotheken nu veel verschillende bibliotheeksystemen gebruiken, is snelle innovatie lastiger.

Voorgeschiedenis

Met de invoering van de bibliotheekwet WSOB per 2015, heeft de KB de opdracht gekregen om een landelijke digitale openbare bibliotheek te verwezenlijken. De veelheid aan gebruikte bibliotheeksystemen is een remmende factor in deze ontwikkeling. Een onderzoek naar een gezamenlijk bibliotheeksysteem is dan ook van groot belang. De minister van OCW heeft in haar reactie op het KB-beleidsplan De kracht van het netwerk eveneens aangedrongen op dergelijk onderzoek. Ook de directeuren van openbare bibliotheken hebben het onderwerp aangekaart, onder andere tijdens de KB/OB-directeurendag op 19 mei jl., en tijdens gesprekstafels.

Overleg met het veld

Openbare bibliotheken verwachten veel van een dergelijk onderzoek. Zij maken immers een belangrijke verandering door: de lokale openbare bibliotheek wordt steeds meer een maatschappelijke en educatieve bibliotheek en er komen steeds meer landelijke digitale componenten beschikbaar. De directeuren van de bibliotheken geven aan dat de ‘klassieke’ uitleenfunctie kostenefficiënter ingericht dient te worden, opdat er meer ruimte komt voor nieuwe functies. Hoog tijd dus om opnieuw na te denken over de opzet van bibliotheeksystemen en de achterliggende processen.

M&I/Partners

M&I/Partners brengt veel ervaring mee op dit gebied; zo heeft het bureau een vergelijkbaar traject begeleid bij de Vlaamse openbare bibliotheken. Er zal een projectteam worden samengesteld, waarin ruime inbreng van het veld gevraagd zal worden. Daarnaast komt er een stuurgroep, onder leiding van Marc van den Berg (Sectorhoofd Innovatie & Ontwikkeling, KB). Op de KB/OB-directeurendag zijn al suggesties gedaan voor deelnemers. Over de voortgang van het onderzoek zal breed worden gecommuniceerd.

Voor meer informatie: Jos Debeij of Mark Deckers