Studiemiddag bibliotheken en de Wet hergebruik overheidsinformatie

27 oktober 2016 - In juli 2015 is de Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie geïmplementeerd in de gelijknamige Nederlandse wet. Deze Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) is direct van invloed op ‘met een publieke taak belaste instellingen’. En ja, dat kan ook een bibliotheek zijn. Maar welke gevolgen heeft de wet precies voor bibliotheken? En hoe kunt u anticiperen op deze wet, al voor u verzoeken tot hergebruik krijgt? Daarover gaat deze studiemiddag.

Doel bijeenkomst

De bijeenkomst is bedoeld om bibliotheken voor te lichten over de gevolgen van de Who voor de praktijk. Waar gaat deze wet precies over? Wat is er veranderd voor uw organisatie? Ook geeft de KB een kijkje in de keuken en laat zij zien hoe zij datasets beschikbaar stelt voor hergebruik. Er is bovendien ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van alle soorten bibliotheken, van openbare tot universitaire. Ook geïnteresseerden die werkzaam zijn in aanpalende disciplines zijn welkom. De informatie is met name relevant voor juristen, beleidsmedewerkers, adviseurs en projectleiders, die werken met data (open of niet) en/of openbaarheid van informatie.

Meer informatie

De middag wordt georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de KB en FOBID en vindt plaats op donderdag 17 november van 13.00 tot 16.00 uur in de KB te Den Haag. Bekijk het programma (pdf)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 15 november via deze link Deelname is kosteloos. Meld u snel aan om verzekerd te zijn van een plek.