Subsidie beschikbaar voor Aangepast Lezen in de Bibliotheek

13 december 2016 - De KB stelt voor 2016/2017 subsidie beschikbaar voor de verdere verankering van Aangepast Lezen binnen het openbare-bibliotheekveld.

Indienen t/m 31 januari 2017

Uw aanvraag dient uiterlijk 31 januari 2017 in het bezit te zijn van de KB. U kunt uw aanvraag indienen met behulp van dit aanvraagformulier (Word). Een aanvraag is pas ingediend als deze volledig is. De aanvraag kan via de mail worden verstuurd naar o.v.v. dienst passend lezen, of schriftelijk naar:

  • Subsidieloket KB
  • Prins Willem-Alexanderhof 5
  • 2595 BE Den Haag

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, zolang het budget strekt en onder voorbehoud van een goede landelijke spreiding. Uiterlijk eind februari 2017 ontvangt u bericht of uw subsidieaanvraag wordt toegekend. De subsidie bedraagt € 3.000,- voor bibliotheken die hun al bestaande dienstverlening Aangepast Lezen willen uitbreiden met bibliotheek.nl/passendlezen. De subsidie kan alleen voor de hoofdvestiging worden aangevraagd. Van de bibliotheken wordt verwacht dat ze de service vervolgens incorporeren in het reguliere beleid. In het eerste halfjaar van 2017 komt er een informatiebijeenkomst waar u uitgebreide ondersteuning ontvangt m.b.t. strategie en marketing.

Meer informatie: Marja Geevers, adviseur Aangepast Lezen en op onze site