Succesvol eerste netwerkoverleg

1 juli 2016 - Lokale bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek vormen samen één netwerk van openbare bibliotheken, dat invulling geeft aan de vijf bibliotheekfuncties. De vertegenwoordigers van deze partijen zijn deze week voor het eerst bij elkaar geweest voor het bibliotheeknetwerkoverleg, waarin zij de verschillende taken en verantwoordelijkheden afstemmen en bijsturen op grond van gezamenlijke afspraken. In hun eerste netwerkoverleg spraken Lily Knibbeler (algemeen directeur KB), Cor Wijn (directeur a.i. VOB) en Tineke van Ham (voorzitter SPN) over uiteenlopende zaken als de voorbereiding van de Bestuurlijke Overleggen met onder andere de minister van OCW en de gezamenlijke Innovatieagenda. Zij stelden vast dat het belangrijk is om elkaars rollen steeds helder voor ogen te houden: de KB als verantwoordelijke voor de landelijke digitale bibliotheek en als regisseur van het netwerk als geheel, de VOB als spreekbuis van de openbare bibliotheekbranche en SPN als belangenbehartiger van de provinciale ondersteuningsinstellingen.

Lily Knibbeler (algemeen directeur KB), Cor Wijn (directeur a.i. VOB) en Tineke van Ham (voorzitter SPN)

Vervolg

In de loop van september zal een volgende netwerkbijeenkomst gehouden worden. In dat overleg zal onder andere het collectieplan besproken worden

Meer informatie

Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door Gerard Bouwmeester, directiesecretaris van de Koninklijke Bibliotheek.