Toelichting rapportage leesbevordering bij jonge kinderen (VVE)

19 december 2016 - In juni publiceerde de KB de onderzoeksresultaten van de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit onderzoek brengt in kaart welke educatieve rol openbare bibliotheken vervullen voor de doelgroepen 0-4 jaar.