Update: Digihulp via bibliotheken krijgt steeds meer vorm

4 oktober 2016 - Met de ondertekening van een convenant in februari 2016 startte de samenwerking tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek om mensen via de lokale openbare bibliotheek ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid. Ook kunnen burgers, op termijn, bij de bibliotheken terecht voor inhoudelijke hulp over toeslagen en inkomstenbelasting.