Update landelijke inkoop digitale kranten

29 september 2016 - De KB is, op voordracht van de KB-inkoopcommissie, bezig met de inkoop van digitale kranten. In 2016 lopen hiervoor twee trajecten: de inkoop van nationale kranten en de inkoop van internationale kranten.