Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand

16 november 2016 - De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, start het project 'Van Bibliotheek naar Beter: Innovatiekracht on demand'. Binnen dit project kunnen lokale bibliotheken ondersteuning krijgen bij hun innovatievraagstukken. Erik Boekesteijn, bekend gezicht in de sector en ervaren en innovatieve bibliothecaris, wordt hierbij ingezet als creatieve coach en sparringpartner. Hij gaat, namens de KB, de bibliotheken begeleiden bij het onderzoeken van lokale behoeftes en vraagstellingen. Daarnaast zal hij bibliotheken op gang helpen bij de implementatie van oplossingen.

Het mes snijdt aan twee kanten

Het afgelopen jaar is gebleken dat er vraag is naar een dergelijke concrete begeleiding van lokale innovatietrajecten. Bibliotheken geven aan niet altijd de juiste expertise en ervaring in huis te hebben om gericht te kunnen innoveren. Voor de KB is het interessant om in een pilot te onderzoeken op welke manier zij de openbare bibliotheken vanuit haar overkoepelende regierol nog beter kan faciliteren bij innovatievraagstukken, door ‘van papier af te komen’ en de lokale situatie centraal te stellen.

Lokaal, provinciaal, landelijk

Het project is opgestart in afstemming met de SPN. Zowel de KB als de SPN en POI’s zijn vanuit hun autonome verantwoordelijkheden actief op het gebied van bibliotheekinnovatie. Waar mogelijk en/of nodig worden daarom binnen het project lokale, provinciale en landelijke initiatieven verbonden. Programmamanager Innovatieagenda Grietje Smit zorgt ervoor dat het project in lijn is met de Gezamenlijke Innovatieagenda; de afspraken en ambities uit deze agenda, die onlangs is gepubliceerd, vormen de leidraad voor het project.

Aanmelden

Bibliotheken die nadenken over en werken aan lokale innovatietrajecten kunnen zich aanmelden bij . Het aantal trajecten waar Erik zijn bijdrage aan kan leveren is beperkt, dus wees er snel bij!