Veel belangstelling voor innovatiegelden 2016

15 juni 2016 - Voor de innovatiegelden die de KB in 2016 beschikbaar stelt aan bibliotheken en POI's voor innovatieve projecten is grote belangstelling gebleken.

34 aanvragen

De openbare bibliotheken en POI’s hebben samen 34 aanvragen ingediend. De meeste aanvragen zijn afkomstig van lokale bibliotheken verspreid over het land, een kleiner deel is afkomstig van POI’s. Veel bibliotheken hebben voor de eerste keer een aanvraag ingediend.

Opvallend is ook het aantal aanvragen van samenwerkingsverbanden: van POI’s met bibliotheken en van bibliotheken onderling. Ook zien we interprovinciale coalities, waarbij innovatieve bibliotheken en ook POI’s elkaar vinden op hun specifieke deskundigheden.

De Innovatieraad stelt op 23 juni aanstaande een advies op aan de directeur van de KB. Naar verwachting worden de resultaten in de loop van juli bekendgemaakt.