Vooraankondiging subsidieregels innovatiegelden 2016

11 april 2016 - De Koninklijke Bibliotheek stelt voor 2016 €100.000,- beschikbaar voor innovatieve projecten van openbare bibliotheken.