Voortgangsbericht gesprekstafels digitale infrastructuur

20 juli 2016 - Een half jaar geleden hebben we u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken van de gesprekstafels voor de digitale infrastructuur.

Waar waren die gesprekstafels ook alweer voor? De gesprekstafels zijn bedoeld om de landelijke plannen af te stemmen met die van de provinciale/lokale bibliotheekorganisaties. Dit doen we met vier tafels: een voor gebruikers (bibliotheken), een voor beheerders (SPN en G4), een voor leveranciers en een voor financiers.

Gesprekstafel gebruikers en beheerders

De tafels voor gebruikers en beheerders volgden het afgelopen half jaar ongeveer dezelfde agenda. Beide kwamen drie keer bij elkaar. Als onderwerpen kwamen onder andere voorbij: plateauplanning landelijke digitale infrastructuur en de voortgang hiervan, de voortgang van de werkgroep lokaal-digitaal en de voorbereiding van het onderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem.

Gesprekstafel leveranciers

Bijzonder was ook de eerste gesprekstafel met leveranciers waar ongeveer 20 personen aan deelnamen. Deels zijn dit leveranciers die ook rechtstreeks leveren aan de KB (denk aan OCLC) maar veelal zijn het leveranciers die een relatie hebben met lokale bibliotheken of POI’s. Denk bijvoorbeeld aan alle leveranciers van bibliotheeksystemen. Tot nu toe werden zij vaak via-via geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen. De plateauplanning die eerder al op de directeurendag werd toegelicht, is ook samen met de leveranciers besproken. Afgesproken is dat KB en leveranciers elkaar twee tot drie keer per jaar op deze wijze te treffen. De gesprekstafel voor leveranciers werd overigens ook bijgewoond door Theo Peeters (namens de gesprekstafel gebruikers) en Mireille Pondman (namens de gesprekstafel beheerders).

Meer informatie

Degenen die toegang hebben tot het platform Metdekb kunnen de verslagen van de gesprekstafels vinden in de groep Landelijke digitale infrastructuur. Als u vragen over of suggestie heeft voor de gesprekstafels, dan kunt u altijd contact opnemen met Mark Deckers, , secretaris van alle gesprekstafels.