Werkgroep Lokaal Digitaal

24 maart 2016 - Per 1 januari 2017 mag het tarief voor een lokaal abonnement dat toegang geeft tot digitale werken, niet lager zijn dan het vastgestelde tarief van € 42,-. Het jaar 2016 geldt als overgangsjaar, waarin we samen met de openbare bibliotheken nadere afspraken willen maken rond het digitale deel van het lokale abonnement. Hiertoe wordt een tijdelijke werkgroep ingericht die bestaat uit vertegenwoordigers van openbare bibliotheken en de KB.

De volgende onderwerpen komen in de werkgroep aan de orde:

  • voorwaarden waaronder openbare bibliotheken een digitaal aanbod in hun lidmaatschap kunnen opnemen;
  • manieren om de overgang naar het 42 euro-tarief voor klanten van openbare bibliotheken aantrekkelijk te maken;
  • de ontwikkeling van nieuwe proposities voor digitaal aanbod, waaronder een propositie voor de jeugd. Deze nieuwe proposities worden bij de uitgevers getoetst en behoeven, als het een afwijkend tarief betreft, de goedkeuring van de minister.

Voor de samenstelling van deze werkgroep is advies gevraagd aan de KB-inkoopcommissie voor e-content, de gesprekstafel gebruikers van de landelijke digitale infrastructuur en de voorbereidingsgroep voor het consortium. De deelnemers zijn inmiddels uitgenodigd en de eerste bijeenkomst is op gepland op 29 maart aanstaande onder voorzitterschap van Hildelies Balk, sectorhoofd Marketing & Diensten. Via onze website zullen wij berichten over de voortgang van de werkgroep.

Uw opmerkingen, suggesties en vragen naar aanleiding van dit bericht zijn van harte welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager (Bertil Voogd of Naomi Deegenaars).

Meer over dit onderwerp: