Zwakke lezers in dBos krijgen weer leesplezier

10 mei 2016 - Kunnen zwakke lezers weer plezier krijgen in verhalen en lezen? De pilot 'Aangepast Lezen en Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek op school' van de KB laat zien dat dit zeker mogelijk is met inzet van de juiste materialen. Kinderen en leerkrachten reageren erg enthousiast op de materialen uit de pilot. Leerkrachten zien dat de kinderen met meer plezier zijn gaan lezen, terwijl de belasting voor de school vrij laag is.