12 bibliotheeksystemen voor doorrekening landelijk bibliotheeksysteem

8 mei 2017 - In het kader van het onderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem zijn steekproefsgewijs 12 bestaande bibliotheeksystemen geselecteerd om te worden doorgerekend. Met deze berekening kan een betere onderbouwing worden gemaakt van de toekomstige kosten van een landelijk bibliotheeksysteem en worden deze goed vergelijkbaar met de bestaande situaties.