BoekStart: de motor achter het vve-beleid van bibliotheken

29 augustus 2017 - Bibliotheken timmeren flink aan de weg als het gaat om de dienstverlening rondom voor- en vroegschoolse educatie (vve). Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en ruim driekwart aan BoekStart in de kinderopvang, in samenwerking met partners als gemeente, JGZ en kinderopvang.