CBS publiceert bibliotheekstatistiek over 2016

20 september 2017 - Het CBS heeft de bibliotheekstatistiek over 2016 gepubliceerd en daarover een persbericht verspreid. De KB verzamelt via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gegevens van lokale bibliotheken, provinciale bibliotheekinstellingen en de online Bibliotheek. Deze gegevens worden door het CBS gecontroleerd op betrouwbaarheid en validiteit en door de KB aan de minister van OCW geleverd ten behoeve van beleidsontwikkeling. Deze gegevenslevering vindt jaarlijks plaats in het kader van de Wet stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Onder andere de Volkskrant, AD en Trouw besteedden aandacht aan de cijfers.

Uitgebreide rapportage

In de loop van het najaar publiceert de KB een uitgebreide rapportage op basis van de beschikbare gegevens. Zoals in 2016 is bepaald naar aanleiding van een WOB-verzoek, is de totale set gegevens openbaar. Download de dataset bibliotheken (excel), de gegevens van de POI's (pdf) en de gegevens van de online Bibliotheek (pdf)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elma Lammers, beleidsmedewerker Bibliotheekstelsel of Annemiek van de Burgt, adviseur Onderzoek en kennisdeling.