Draagvlakpeiling gestart voor collectief landelijk bibliotheeksysteem

31 juli 2017 - In de laatste week van juli is een draagvlakpeiling gestart voor een collectief landelijk bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken. Deze draagvlakpeiling markeert de afronding van het haalbaarheidsonderzoek naar zo’n systeem. M&I/Partners voerde dit onderzoek uit in opdracht van de KB. Dit gebeurde op verzoek van zowel bibliotheken als het ministerie van OCW. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met bibliotheken en POI’s.