Het Nationale Bibliotheekcongres 2017 – een terugblik

23 maart 2017 - Ruim 1.000 congresgangers bezochten op dinsdag 14 maart De Nieuwe Kolk te Assen. Met het onderwerp Jeugd richtte het congres zich gedeeltelijk op een speciale doelgroep uit de bibliotheeksector. We blikken hier terug met filmpjes, verslagen, foto's, vlogjes en Storify.