Landelijk bibliotheeksysteem: maximale functionaliteit tegen lage prijs

27 juni 2017 - ‘Maximale functionaliteit tegen een lage prijs’, is een van de uitkomsten van het vervolgonderzoek van M&I/Partners dat op 21 juni j.l. is gepresenteerd tijdens de informatiesessie voor openbare bibliotheken over het landelijk bibliotheeksysteem. Tijdens deze sessie is ingegaan op de drie vervolgvragen die uit het haalbaarheidsonderzoek naar een landelijk bibliotheeksysteem kwamen dat in januari is gepresenteerd. De vervolgvragen waren 1) een nader onderzoek naar de kosten, 2) een onderzoek naar standaardisatie ten aanzien van de systeeminrichting en 3) een aanzet naar governance voor een landelijk systeem.

Grotere systemen zijn goedkoper en hebben meer functionaliteit

Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat grote bibliotheeksystemen – die werken voor een groot werkgebied – goedkoper zijn en tegelijkertijd toch de meeste functionaliteit kennen. Met andere woorden: grote systemen leveren meer waarde voor minder geld.

Standaardisatie

Een ander onderzoek dat op de informatiebijeenkomst is gepresenteerd betreft standaardisatie. Een projectgroep van bibliotheken en POI’s heeft een advies gegeven op welke fronten standaardisatie mogelijk is bij een landelijk systeem om de systeeminrichting en het beheer te vereenvoudigen. De projectgroep kwam o.a. met pragmatische oplossingen rond abonnementen, reglementen, collectiebeheer en het schoolbibliotheeksysteem. Uitgangspunt was standaardiseren met voldoende ruimte voor lokale invulling.

Governance

Rondom de governance van het systeem zijn voor de verschillende fasende uitgangspunten benoemd. Die werden gedeeld door de aanwezigen. Definitieve invulling en uitwerking volgt na de draagvlakpeiling.

Draagvlakpeiling

Met deze onderzoeken nadert het eind van het haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat binnenkort de draagvlakpeiling onder bibliotheken zal starten. Bibliotheken zullen hiervoor een informatiepakket ontvangen. Marc van den Berg gaf in de informatiesessie aan dat organisaties die nog een doorrekening willen laten maken van hun bibliotheeksysteem, hiervoor kunnen rekenen op ondersteuning van de KB en zich kunnen melden. Het aantal plekken hiervoor is gezien de tijd en kosten beperkt.
Verder gaf Marc van den Berg een toelichting op de eerder gecommuniceerde 90% deelname door de branche. Deze is verder gespecificeerd naar 90% van de bibliotheekorganisaties, 70% van het aantal inwoners in Nederland en vier van de vijf bibliotheeksystemen die vertegenwoordigd moeten zijn in deze groep. Hoewel percentages niet helemaal in beton gegoten zijn, zijn dit soort aantallen wel nodig om echt versnelling van innovaties mogelijk te maken met minder systemen. Meer hierover volgt in het informatiepakket voor de draagvlakpeiling.

Meer informatie: Mark Deckers
De rapporten over de kosten van bibliotheeksystemen en over standaardisatie zijn hieronder te downloaden.