Landelijk Shared Bibliotheeksysteem: draagvlakpeiling

9 oktober 2017 - De KB organiseert een draagvlakpeiling in het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Landelijk Shared Bibliotheeksysteem (LSB) voor alle openbare bibliotheken in Nederland. Alle (directies van) openbare bibliotheken hebben een brief over dit onderwerp ontvangen.