Meerderheid bibliotheken wil verder met collectief landelijk bibliotheeksysteem