Nieuw datawarehouse in gebruik genomen

2 mei 2017 - Op 25 april is het nieuwe datawarehouse (DWH) in gebruik genomen. Binnen een jaar na de start van de aanbesteding, en in minder dan zeven maanden na de start van de bouw, is er een toekomstvast platform ingericht. Het datawarehouse is gebouwd door Sogeti.

Overgang

De bibliotheekgegevens die in het oude datawarehouse waren verzameld zijn de afgelopen weken met succes overgezet naar de nieuwe omgeving. De aanlevering van gegevens is daar tijdelijk voor stopgezet. De normale aanlevering door de aangesloten bibliotheken wordt nu gefaseerd hervat. Deze bibliotheken worden hier individueel nader over geïnformeerd.

Effici├źnter

Met het nieuwe platform is de KB in staat om sneller grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, te koppelen en deze beschikbaar te stellen, zodat de bibliotheken sneller en beter inzicht krijgen in voor hen relevante gegevens en de KB haar taak op het gebied van gegevensverzameling en -levering goed kan invullen. Op dit moment worden, wat betreft de rapportages, de puntjes op de i gezet.

Hoe verder

Zodra alle bibliotheken de normale aanlevering hebben hervat, gaat de KB samen met Sogeti werken aan de uitbreiding van de functionaliteiten van het datawarehouse. Daarnaast wordt ingezet op de aansluiting van alle bibliotheken op het DWH. Bibliotheken die hiermee willen starten kunnen contact opnemen met accountmanagers Bertil Voogd of Aart Nieuwland.