Onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2016’ loopt t/m 31 mei

26 april 2017 - Begin maart hebben bibliotheken een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het jaarlijkse onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob’ (voorheen ‘BIS-enquête’). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten. Het onderzoek loopt tot en met woensdag 31 mei.

Verplichting vanuit de Wsob

Met ingang van de bibliotheekwet (Wsob) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoet u aan deze verplichting.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en publicatie

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn. De resultaten van het onderzoek Gegevenslevering Wsob zullen wij op de KB-website en op het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) publiceren. De openbaarmaking van gegevens maakt het mogelijk de ‘staat van het stelsel’ te laten zien.

Publicatie resultaten

De onderzoeksdata en de rapportages worden gepubliceerd op de website van de KB en van BOP. De landelijke trends worden in een hoofdlijnenrapportage opgenomen, die in het najaar wordt gepubliceerd.

Iedere bibliotheek die heeft deelgenomen ontvangt een individueel tabellenrapport waarin de eigen resultaten worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Dat kan men gebruiken als input voor het jaarverslag, eigen beleid, etc. Dit rapport wordt rond de zomer geplaatst op het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) waarvoor iedere basisbibliotheek een eigen account heeft.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?

De uitnodigingen voor deelname aan de onderzoeken zijn gestuurd naar onze contactpersonen per bibliotheek. Indien u de uitnodiging voor deze onderzoeken niet heeft ontvangen verzoeken wij u een mail te sturen naar:

Contact

Vragen over bovengenoemd onderzoek kunt u stellen aan Monique Meesters, coördinator BOP, via: