Tweede Kamer geïnformeerd over beheerplan

11 augustus 2017 - Op 8 augustus heeft minister Bussemaker van OCW het ‘Beheerplan landelijke digitale openbare bibliotheek’ van de KB aangeboden aan de Tweede Kamer.

Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de KB voor de in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) bepaalde taak: ‘het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek’. De landelijke digitale openbare bibliotheek zorgt ervoor dat de publieke taken van de openbare bibliotheken ook in het digitale domein vervuld worden. Bovendien draagt ze bij aan het realiseren van beleidsdoelen op het gebied van vrije meningsvorming, mediawijsheid, bestrijding van laaggeletterdheid, leesbevordering en talentontwikkeling.

Achtergrond

Op grond van artikel 17 van de Wsob zorgt de KB voor een beheerplan, als onderdeel van het beleidsplan. In het lopende beleidsplan van de KB is, mede doordat het dateert van vóór de invoering van de wet, geen beheerplan opgenomen. De KB heeft daarom nu een afzonderlijk beheerplan opgesteld voor de lopende beleidsperiode. Het volgende beheerplan wordt direct opgenomen in het beleidsplan 2019 – 2022.

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Gerard Bouwmeester, directiesecretaris.