Uitvoering Gezamenlijk Collectieplan gestart

11 juli 2017 - In december 2016 is het Gezamenlijk Collectieplan (pdf) vastgesteld. Hierin staan 37 afspraken die gaan over (de rol van) de verschillende partijen in het openbare-bibliotheekveld, of over specifieke thema’s of collecties. Het doel van het plan is om afstemming te bewerkstelligen tussen de fysieke en digitale collecties van de openbare-bibliotheekvoorzieningen.