Update Datawarehouse: eerste rapporten beschikbaar

5 oktober 2017 - De rapportageomgeving van het Datawarehouse is nu beschikbaar voor alle bibliotheken die gegevens aanleveren. Alle contactpersonen hebben een mail ontvangen met de handleiding en er is gestart met het uitleveren van de inloggegevens. De beschikbare rapporten geven onder andere inzicht in de gegevens die in het kader van de Wsob moeten worden geleverd aan het ministerie van OCW.