Verdiepend onderzoek naar lees- en mediagedrag in Nederland

28 maart 2017 - De boekensector start in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek naar het leesgedrag van Nederlanders en hoe het samenhangt met hun overige mediagebruik.