Wijzigingen in licenties Oefenen.nl

2 maart 2017 - Voor alle bibliotheken die gebruikmaken van de licentie Oefenen.nl is het belangrijk om te weten dat er op 14 maart veranderingen zullen plaatsvinden in de administratie van de licenties. De toegang tot het volgsysteem zoals die nu bestaat wordt opgeheven per 14 maart. De bibliotheek gaat vanaf die datum in de beheeromgeving zelf voor iedere locatie docenten en groepen aanmaken in de beheeromgeving (www.oefenen.nl/beheeromgeving).

U vindt alle informatie op de Oefenen.nl-pagina van de website Bibliotheek en basisvaardigheden

Meer informatie