AVG en de digitale basisdiensten: Q&A beschikbaar en aanpassing lokale privacyverklaringen nodig

23 mei 2018 - Tijdens drie goedbezochte informatiebijeenkomsten informeerden de KB en de VOB medewerkers van openbare bibliotheken over de – onder invloed van de AVG veranderende – rollen betreffende de digitale basisdiensten van de KB. Deze veranderende rollen hebben gevolgen voor de afspraken tussen KB en lokale bibliotheken, waardoor er nieuwe documentatie moest worden opgesteld. De VOB zal over deze stukken advies uitbrengen aan haar leden. De KB verwacht de stukken uiterlijk 1 juli aan de bibliotheken toe te sturen.

Q&A uit de informatiebijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten in Zwolle, Den Haag en Den Bosch werden natuurlijk veel vragen gesteld. De vragen en antwoorden zijn samengebracht in een Q&A, die vandaag gepubliceerd is op MetdeKB (inlog vereist).

Aanpassing lokale privacyverklaringen

Omdat de KB en de bibliotheken in een netwerk samenwerken, waar via lokale en landelijke systemen uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt, is het op basis van de AVG van belang om de leden en gebruikers van diensten over deze uitwisseling te informeren. Dit is de informatieplicht die rust op verwerkingsverantwoordelijken op grond van art. 12, 13 en 14 AVG.

Betrokkenen (leden) maken gebruik van de landelijke digitale diensten via zowel de lokale als de landelijke omgeving, waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld, bijvoorbeeld om e-books te lenen. Hierover moeten we gezamenlijk de betrokkene duidelijk en transparant informeren, voordat hij of zij van deze diensten gebruikmaakt. Dit betekent dat er in de lokale privacyverklaringen een passage moet worden opgenomen over de landelijke diensten. Meer informatie hierover is gepubliceerd op MetdeKB.
NB: de tekstpassage moet zo snel mogelijk in de lokale privacyverklaringen worden opgenomen. U kunt de tekst downloaden.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij onze accountmanagers via . Mocht u geen toegang hebben tot het platform MetdeKB, dan kunt u zich hiervoor ook wenden tot de accountmanagers.