Bibliotheekinzicht.nl: actuele informatie uit onderzoek

23 augustus 2018 - Hoe gaan bibliotheken om met veranderingen zoals nieuwe media en e-books? Welke rol vervullen ze in de lokale samenleving en hoe is hun functie door de tijd heen veranderd? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij van invloed? Betrouwbare en actuele informatie hierover is te vinden op onze nieuwe website www.bibliotheekinzicht.nl. De artikelen zijn gerangschikt naar thema en onderwerp.

Inzicht in bibliotheekstelsel

De KB | Nationale bibliotheek (KB) bundelt op Bibliotheekinzicht kennis uit diverse onderzoeken die inzicht geven in de staat van het bibliotheekstelsel.