Bibliotheekstatistiek 2016: de bibliotheek in ontwikkeling

23 januari 2018 - De bibliotheek van nu draagt actief bij aan maatschappelijk ontwikkelingen, (digitale) basisvaardigheden van inwoners en sociale cohesie op lokaal niveau.