Bibliotheekstatistiek 2017: stabilisatie en lichte groei

23 november 2018 - Het CBS heeft in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek een nieuwsbericht uitgebracht naar aanleiding van de publicatie Bibliotheekstatistiek 2017.

Voor meerdere indicatoren van het openbare-bibliotheekstelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral bij de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar. Zo is het aantal jeugdleden gestegen, waardoor het totaal aantal leden (3,7 miljoen) hetzelfde is gebleven.