BoekStart geeft invulling aan VVE-beleid van bibliotheken

8 november 2018 - Begin november publiceerden we de onderzoeksresultaten van de ‘Dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2017 (VVE)’. Dit onderzoek brengt in kaart welke educatieve rol openbare bibliotheken vervullen voor de doelgroep 0-4 jaar. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

De meest opvallende resultaten

Bijna alle bibliotheken doen mee aan BoekStart voor baby’s en het aantal bibliotheken dat meedoet aan BoekStart in de kinderopvang is wederom gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Een kwart van de kinderopvanglocaties werkt met BoekStart. Bibliotheken werken daarnaast samen met de gemeente, JGZ en het basisonderwijs om kinderen van 0 – 4 jaar zoveel mogelijk te bereiken.

In 2017 werden meer vrijwilligers ingezet dan in 2016, wat gezien de meest genoemde knelpunten niet verwonderlijk is: onvoldoende personele bezetting en onvoldoende financiering. Zorgelijk is het feit dat in 2017 slechts 11% van de front-office-medewerkers een training BoekStart voor baby’s heeft gevolgd.