De Bibliotheek op school levert meerwaarde

23 oktober 2018 - Met de Monitor de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen wordt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart gebracht. Het gaat hierbij om leesbevordering en informatievaardigheden in het primair onderwijs en het vmbo.

Dataverwerker Desan stelt hiervan jaarlijks een landelijke analyse op.

Leesbevordering basisonderwijs

Een greep uit de conclusies:

  • Op scholen met een goed ontwikkeld leesplan, een goede schoolbibliotheek en een grote variëteit aan ingeroosterde leesbevorderende activiteiten, ontplooien leerkrachten meer leesbevorderende activiteiten. Ook gaan leerlingen vaker naar de schoolbibliotheek en lenen zij meer boeken dan op scholen die minder hoog scoren op de bouwstenen van de Bibliotheek op school.