Groeiende aandacht voor samenwerking met het voortgezet onderwijs

12 februari 2018 - Het merendeel van de openbare bibliotheken (85%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 593 schoolvestigingen: 44% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken. De dienstverlening richt zich meestal op leesbevordering, en in mindere mate ook op informatievaardigheden en mediawijsheid. Op 86 schoolvestigingen wordt samengewerkt volgens de aanpak van de Bibliotheek op school en met nog eens 64 scholen worden verkennende gesprekken gevoerd.