Herziene afspraken in kader van AVG verzonden

11 juli 2018 - Op 10 juli zijn de nieuwe documenten met herziene afspraken tussen de KB en de openbare bibliotheken per post verstuurd naar alle openbare bibliotheken. De al bestaande afspraken moesten in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei jl. gewijzigd worden.