KB brengt meer synergie in haar digitale dienstverlening

15 februari 2018 - Een aantal digitale diensten van de Koninklijke Bibliotheek (KB) wordt door derden beheerd. Dit maakt de dienstverlening niet alleen kostbaar, maar brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. De wens om te komen tot meer synergie in de dienstverlening en om beter grip te krijgen op de veiligheid zijn, zeker met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het vooruitzicht, aanleiding voor de KB om een aantal digitale diensten onder de loep te nemen. Deze exercitie zorgt er uiteindelijk voor dat klanten beter bediend kunnen worden en dat hun privacy beter wordt beschermd.