Kwaliteitsronde Wsob-gegevens bibliotheeklocaties

22 augustus 2018 - De KB heeft de WegWijzer opdracht gegeven om per 1 september een kwaliteitsronde Wsob-gegevens bibliotheeklocaties te starten. Doel hiervan is om de informatie over bibliotheeklocaties naar een goed niveau te brengen.

Ontbrekende gegevens

Deze kwaliteitsronde is nodig omdat de aangeleverde gegevens over 2017 nog niet van zodanige kwaliteit bleken te zijn dat de onderzoekers van de KB er mee aan de slag kunnen.