Laatste ontwikkelingen jeugd & (digitaal) lezen

4 juli 2018- Achter de schermen wordt hard gewerkt aan jeugdbibliotheek.nl voor kinderen van 0-18 jaar. Later deze maand wordt de vernieuwde website gelanceerd. We zullen hier uiteraard over communiceren - houd onze communicatiekanalen dus goed in de gaten.

De Jeugdbibliotheek is dé landelijke etalage waar alle bibliotheekproducten en –diensten gericht op de doelgroep 0-18 jaar in samenhang gepresenteerd worden. Er worden leuke boeken en e-books uitgelicht, er is informatie te vinden over schrijvers en ook wordt er aandacht besteed aan talloze informatieve onderwerpen.

Lezen voor de Lijst

Vanaf augustus wordt het leerlingendeel van Lezen voor de Lijst geplaatst op jeugdbibliotheek.nl. Dit betekent dat bij 12-15 jaar en bij 15-18 jaar een onderdeel Lezen voor de lijst komt. Hier zijn alle titels per niveau vindbaar en indien beschikbaar worden hier ook de links naar e-books en luisterboeken geplaatst. Docenten en andere professionals kunnen hun informatie blijven vinden op Lezenvoordelijst.nl. Daar blijven Fries en Duits komend schooljaar beschikbaar voor zowel de leerlingen als de docenten. Zie ook dit nieuwsbericht

Leesplein: content blijft tot 1 oktober beschikbaar

Omdat Leesplein.nl wordt opgeheven, is de content straks niet meer beschikbaar via deze domeinnaam. Alle betrokken partijen krijgen tot 1 oktober de tijd om maatregelen te treffen. Daarna gaat Leesplein.nl uit de lucht.

Meer informatie over alle content die via de API (-widgets) wordt afgenomen door externe websites vindt u in de WaaS-groep op MetdeKB (inlog vereist).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lieke Hoefs.