Landelijke bijeenkomst Meten Maatschappelijke Opbrengst

18 september 2018 - Op 17 december organiseert de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, onder regie van de KB, een bijeenkomst voor bibliotheken.